Chaos in Faust

Jammer! Misschien toch tijd om een recenter (refurbished) Windows laptopje voor het nieuwere werk aan te schaffen?
 
Heb er eentje hier, jonger, sneller... helaas met een waardeloos scherm wat onprettig is om naar te kijken. :(
 
Wat je nog op je oude laptop kunt proberen is de cookies van Chrome te verwijderen, die staan soms de goede werking van de Faust IDE in de weg. Ook duurt het gewoon even voordat een in de Faust IDE gedownload programma is opgestart. Maar als dat eenmaal is gebeurd, dan werkt het gewoon (althans op mijn Windows laptopje).
 
Het is een balanceerkunst met chaos: ik wil niet dat het een onbruikbaar "piep-kraak" apparaat wordt, maar ik wil het geheel ook weer niet zodanig fatsoeneren dat het karakteristieke geluid van chaos verloren gaat.
 
Kijken of je de balanceer-act kunt automatiseren? Mits voldoende rekenkracht, het moet wellicht mogelijk zijn om een geschikte statistiek oid. op de geproduceerde signalen los te laten zodat je gemakkelijker de sweet spots kunt detecteren? Om zo eruit te filteren wat je niet wil.
 
Door experimenteel vast te stellen binnen welk bereik een gebruikte statistiek de beste resultaten geeft kom je waarschijnlijk al dichter in de buurt van zulke sweet spots. Meerdere indicatoren is nog beter, maar kost meer rekenkracht. Kan zijn dat je daar snel tegen een grens aanloopt wat praktisch is, en wat niet.
 
Ik denk dat ik het hier maar even bij laat. Mijn hoofd werkt ook niet best meer na de hittegolf. De afgelopen tijd heb ik wel de nodige video's bekeken van chaotische Eurorack modules, en daar maak ik uit op dat er op dat gebied niet heel veel meer is te verwachten dan er nu al beschikbaar is. Ik heb nog wel de optie van frequentiemodulatie aan mijn ChaosSynth toegevoegd. Dit wordt het dan:

Code:
declare name "ChaosSynth7";
declare options "[midi:on]";
declare options "[nvoices:8]";

import("maths.lib");
import("reverbs.lib");
import("filters.lib");
import("stdfaust.lib");
import("oscillators.lib");//-----general controls-----------
gate = button("v:chaos/[1]gate[style:button]");

freq = hslider("v:chaos/h:[2]control/[1]freq[style:knob]",200,50,5000,0.01) : si.smoo;
gain = hslider("v:chaos/h:[2]control/[2]gain[style:knob]",0.1,0,1,0.01) si.smoo;
bend = ba.semi2ratio(hslider("v:chaos/h:[2]control/[3]bend[midi:pitchwheel][style:knob]",0,-20,20,0.01)) : si.smoo;
oct = hslider("v:chaos/h:[2]control/[4]octave[style:knob]", 1, 1, 2, 0.01) : si.smoo;

att = hslider("v:chaos/h:[2]control/[5]attack[style:knob]", 0.01, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
dec = hslider("v:chaos/h:[2]control/[6]decay[style:knob]", 0.01, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
sus = hslider("v:chaos/h:[2]control/[7]sustain[style:knob]", 0.8, 0.1, 1, 0.01) : si.smoo;
rel = hslider("v:chaos/h:[2]control/[8]release[style:knob]", 1, 0, 5, 0.01) : si.smoo;

vol = hslider("v:chaos/h:[2]control/[9]volume[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.0001) : si.smoo;
//------------------------------//-----connections--------------
add(x,y) = x,y : +;
block(x,y) = x,y :_*(1-_);
leak(x) = x*(1-le);

C = ((add,_) : (block:leak)) ~ _;

A(x,y) = x,y,y;
AA(x,y) = x,x,y,y;
AAA(x,y) = x,x,y;
//------------------------------//-----chaos control-------------
le = hslider("v:chaos/v:[3]chaos/[1]leak[scale:log]", 0.00000000001,0.00000000001,1,0.00000000001) : si.smoo;
pa = hslider("v:chaos/v:[3]chaos/[2]parameter", 0.6, 0.55,1,0.001) : si.smoo;
//-------------------------------//-----chaos tweaking------------
tw1 = hslider("v:chaos/v:[4]tweaking/[1]tweak1", 0, -0.1,0.01,0.00001) : si.smoo;
tw2 = hslider("v:chaos/v:[4]tweaking/[2]tweak2[scale:log]", 100, 1,200,0.001) : si.smoo ;
tw3 = hslider("v:chaos/v:[4]tweaking/[3]tweak3", 0,0,0.08,0.00001) : si.smoo;
//-------------------------------//-----modulation-----------------
modisin  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[1]sine modulation index", 0,0,8,0.00001) : si.smoo;
moddsin  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[2]sine modulation depth", 0,0,5,0.00001) : si.smoo;
modisquar = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[3]square modulation index", 0,0,8,0.00001) : si.smoo;
moddsquar = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[4]square modulation depth", 0,0,5,0.00001) : si.smoo;
modisaw  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[5]saw modulation index", 0,0,8,0.00001) : si.smoo;
moddsaw  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[6]saw modulation depth", 0,0,5,0.00001) : si.smoo;

modulationsin  = moddsin*oscsin((1+modisin)*freq);
modulationsquar = moddsquar*square((1+modisquar)*freq);
modulationsaw  = moddsaw*sawtooth((1+modisaw)*freq);
modulationsum = modulationsin + modulationsquar + modulationsaw;
modulation = 1 + atan(modulationsum); //tempered total modulation
//--------------------------------//----timeconstant integrators----
timeconstant = 1.6*10^(-5) + 0.1585/(freq*bend*oct*modulation); //with added offset blocking disallowed (too small) time constant values
//--------------------------------//----- R ------------------------
B = _ : _/SR : _/timeconstant : _ ;
Integrator = A : B,_,_ : block,_ : C;
P = _,_,_ : add,_ : A : Integrator,_ : AA : _,Integrator,_ : _,AAA : _,_, Integrator : _,_,_;
Q(x,y,z) = -1*pa*x - (1 + tw1)*y + abs(tw2*atan(z/tw2))^(1 + tw3) - 1;
R = (P : Q) ~ _;
//-------------------------------//-----envelope-----------------
envelope = en.adsr(att,dec,sus,rel,gate)*gain;
//------------------------------//-----reverb-------------------
t60 = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/reverberation time[style:knob]", 10, 0.1, 60, 0.01) : si.smoo;
damp = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/damping[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
size = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/size[style:knob]", 3, 0.5, 5, 0.01) : si.smoo;
early = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/early reflections[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
mod_depth = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/modulation depth[style:knob]", 0.1, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
mod_freq  = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/modulation frequency[style:knob]", 1, 0, 10, 0.01) : si.smoo;
low = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/low band[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
mid = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/mid band[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
high = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/high band[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
low_cutoff = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/low cutoff[style:knob]", 500, 100, 6000, 1) : si.smoo;
high_cutoff = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/high cutoff[style:knob]", 5000, 1000, 10000, 1) : si.smoo;

V = re.jpverb(t60, damp, size, early, mod_depth, mod_freq, low, mid, high, low_cutoff, high_cutoff);
//------------------------------


//-----audio safety-------------
safe(x) = atan(x)/5; //suppression of extreme output values
//------------------------------process = R*vol : _*envelope <: _ , zero(1) : V : dcblocker,dcblocker : safe,safe;

Bijbehorende geluidsfragmenten volgen later als mijn hoofdpijn weg is.
 
Er zat nog een foutje in het laatste geposte Faust progje. Het moet zo zijn:

Code:
declare name "ChaosSynth7";
declare options "[midi:on]";
declare options "[nvoices:8]";

import("maths.lib");
import("reverbs.lib");
import("filters.lib");
import("stdfaust.lib");
import("oscillators.lib");//-----general controls-----------
gate = button("v:chaos/[1]gate[style:button]");

freq = hslider("v:chaos/h:[2]control/[1]freq[style:knob]",200,50,5000,0.01) : si.smoo;
gain = hslider("v:chaos/h:[2]control/[2]gain[style:knob]",0.1,0,1,0.01) : si.smoo;
bend = ba.semi2ratio(hslider("v:chaos/h:[2]control/[3]bend[midi:pitchwheel][style:knob]",0,-20,20,0.01)) : si.smoo;
oct = hslider("v:chaos/h:[2]control/[4]octave[style:knob]", 1, 1, 2, 0.01) : si.smoo;

att = hslider("v:chaos/h:[2]control/[5]attack[style:knob]", 0.01, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
dec = hslider("v:chaos/h:[2]control/[6]decay[style:knob]", 0.01, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
sus = hslider("v:chaos/h:[2]control/[7]sustain[style:knob]", 0.8, 0.1, 1, 0.01) : si.smoo;
rel = hslider("v:chaos/h:[2]control/[8]release[style:knob]", 1, 0, 5, 0.01) : si.smoo;

vol = hslider("v:chaos/h:[2]control/[9]volume[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.0001) : si.smoo;
//------------------------------//-----connections--------------
add(x,y) = x,y : +;
block(x,y) = x,y :_*(1-_);
leak(x) = x*(1-le);

C = ((add,_) : (block:leak)) ~ _;

A(x,y) = x,y,y;
AA(x,y) = x,x,y,y;
AAA(x,y) = x,x,y;
//------------------------------//-----chaos control-------------
le = hslider("v:chaos/v:[3]chaos/[1]leak[scale:log]", 0.00000000001,0.00000000001,1,0.00000000001) : si.smoo;
pa = hslider("v:chaos/v:[3]chaos/[2]parameter", 0.6, 0.55,1,0.001) : si.smoo;
//-------------------------------//-----chaos tweaking------------
tw1 = hslider("v:chaos/v:[4]tweaking/[1]tweak1", 0, -0.1,0.01,0.00001) : si.smoo;
tw2 = hslider("v:chaos/v:[4]tweaking/[2]tweak2[scale:log]", 100, 1,200,0.001) : si.smoo ;
tw3 = hslider("v:chaos/v:[4]tweaking/[3]tweak3", 0,0,0.08,0.00001) : si.smoo;
//-------------------------------//-----modulation-----------------
modisin  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[1]sine modulation index", 0,0,8,0.00001) : si.smoo;
moddsin  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[2]sine modulation depth", 0,0,5,0.00001) : si.smoo;
modisquar = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[3]square modulation index", 0,0,8,0.00001) : si.smoo;
moddsquar = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[4]square modulation depth", 0,0,5,0.00001) : si.smoo;
modisaw  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[5]saw modulation index", 0,0,8,0.00001) : si.smoo;
moddsaw  = hslider("v:chaos/v:[5]modulation/[6]saw modulation depth", 0,0,5,0.00001) : si.smoo;

modulationsin  = moddsin*oscsin((1+modisin)*freq);
modulationsquar = moddsquar*square((1+modisquar)*freq);
modulationsaw  = moddsaw*sawtooth((1+modisaw)*freq);
modulationsum = modulationsin + modulationsquar + modulationsaw;
modulation = 1 + atan(modulationsum); //tempered total modulation
//--------------------------------//----timeconstant integrators----
timeconstant = 1.6*10^(-5) + 0.1585/(freq*bend*oct*modulation); //with added offset blocking disallowed (too small) time constant values
//--------------------------------//----- R ------------------------
B = _ : _/SR : _/timeconstant : _ ;
Integrator = A : B,_,_ : block,_ : C;
P = _,_,_ : add,_ : A : Integrator,_ : AA : _,Integrator,_ : _,AAA : _,_, Integrator : _,_,_;
Q(x,y,z) = -1*pa*x - (1 + tw1)*y + abs(tw2*atan(z/tw2))^(1 + tw3) - 1;
R = (P : Q) ~ _;
//-------------------------------//-----envelope-----------------
envelope = en.adsr(att,dec,sus,rel,gate)*gain;
//------------------------------//-----reverb-------------------
t60 = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/reverberation time[style:knob]", 10, 0.1, 60, 0.01) : si.smoo;
damp = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/damping[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
size = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/size[style:knob]", 3, 0.5, 5, 0.01) : si.smoo;
early = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/early reflections[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
mod_depth = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/modulation depth[style:knob]", 0.1, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
mod_freq  = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/modulation frequency[style:knob]", 1, 0, 10, 0.01) : si.smoo;
low = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/low band[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
mid = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/mid band[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
high = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/high band[style:knob]", 0.5, 0, 1, 0.01) : si.smoo;
low_cutoff = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/low cutoff[style:knob]", 500, 100, 6000, 1) : si.smoo;
high_cutoff = hslider("v:chaos/h:[6]reverb/high cutoff[style:knob]", 5000, 1000, 10000, 1) : si.smoo;

V = re.jpverb(t60, damp, size, early, mod_depth, mod_freq, low, mid, high, low_cutoff, high_cutoff);
//------------------------------


//-----audio safety-------------
safe(x) = atan(x)/5; //suppression of extreme output values
//------------------------------process = R*vol : _*envelope <: _ , zero(1) : V : dcblocker,dcblocker : safe,safe;
 
En hier nog wat geluiden die ik daarmee gemaakt heb:
 
Ik wilde nog een waveshaper toevoegen om te horen hoe dat uitpakt maar het blijkt dat ChaosSynth7 nu om mij onbekende redenen niet meer werkt. ChaosSynth6 doet het nog wel.
 
Nog even een waveshaper geprobeerd toe te voegen maar meer toeters en bellen erbij gaat kennelijk niet meer want dat leidt enkel maar tot storingen...
 
Back
Top